Léčivý dotek

EFT terapie, služby duly, masáže

 

Kursy Baby masáže

Naučím Vás jak masírovat Vaše miminko, jak lze využít doteku k relaxaci a navodit pocit pohody u dětí, které masáže přijímají, i u dospělých, kteří je provádějí. Tato technika může zlepšit vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, neboť masáž mimo jiné podněcuje a prohlubuje schopnost vcítit se do druhé osoby, s níž jste při masáži v neverbálním kontaktu. Jde o jemné hlazení, při němž se nevyvíjí tlak, proto touto masáží nelze ublížit.

Přínos pro dítě

- potěšení a radost

- komunikace, blízkost, něha

- uvolnění a zklidnění při jakémkoli napětí

- lepší spánkový rytmus

- odstranění poporodního traumatu

- zvyšuje odolnost proti nemocem

- uvědomování si vlastního těla, jeho poznávání a přijetí

- vynikající učinky na trávení, posílení peristaltiky střev

- stimuluje a zlepšuje krevní oběh-podpora dýchání-dobré okysličování celého organismu-rozvoj hrudníku-správné držení těla…

- stimulace pokožky a jednotlivých nervů a jejich zakončení, aktivizace většího počtu nervů-posílení hmatu

- rozvoj vazby mezi mozkem a periferními nervy

- vliv na svalstvo, jeho zpevnění nebo uvolnění, koordinace pohybů

Přínos masáží pro rodiče

- příjemný pocit , potěšení, radost, dobrá nálada

- pocit sounáležitosti s dítětem a možnost udělat pro něho něco pozitivního

- komunikace, která souvisí s pochopením cítění druhých, větší vzájemná důvěra

- odstranění úzkosti a nervozity